Shopee gom đơn hàng để giao cùng 1 lần

Đơn hàng gộp là gì? Đơn hàng gộp là những đơn hàng của nhiều Shop mà Shopee gói chung thành 1 đơn và được xử lí giao hàng bởi Shopee.