giao hàng hoả tốc

Thời gian giao hàng hoả tốc Shopee Express

Shopee Express là dịch vụ giao hàng nhanh 24h từ thời điểm đơn vị vận chuyển lấy hàng thành công, áp dụng cho các đơn hàng được đặt và giao tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Dịch vụ giao hàng GrabExpress trên Shopee chỉ áp dụng cho Người bán và Người mua cùng thuộc một tỉnh thành tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng tại 1 số quận/huyện thuộc danh sách sau:

Dịch vụ giao hàng Shopee Express Instant trên Shopee chỉ áp dụng cho Người bán và Người mua cùng thuộc một tỉnh thành tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, …

Shopee Express Instant: dịch vụ giao hàng “ngay lập tức” triển khai nhờ sự kết hợp giữa Shopee Express Instant và Shopee, đáp ứng mong muốn nhận hàng gấp.

Hướng dẫn các bước chọn bộ lọc GrabExpress. Bước 1: Chọn đơn vị vận chuyển GrabExpress bằng tính năng Lọc. Bước 2: Chọn lại 1 lần nữa đơn vị vận chuyển GrabExpress khi thanh toán đơn hàng

Hướng dẫn tìm kiếm đơn vị vận chuyển Shopee Express khi tìm kiếm sản phẩm. Giúp bạn chọn được sản phẩm có yêu cầu phù hợp.

Hướng dẫn thiết lập vị trí vị trí cho đơn hàng khi muốn sử dụng GrabExpress trên Shopee. Bạn bắt buộc phải định vị địa chỉ để nhận hàng nếu muốn hoả tốc.