Chương trình “Ở đâu rẻ hơn, shopee hoàn tiền/Rẻ vô đich” đã kết thúc từ ngày 15/04/2021. Chương trình “Gì cũng rẻ” là chương trình riêng biệt với “Rẻ vô địch”