Thời gian giao hàng cho các đơn hàng quốc tế thông thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày. Một số đơn hàng có thể kéo dài hơn vì lý do thời tiết hoặc tùy vào thủ tục thông quan của mỗi quốc gia