đơn hàng tại bưu cục

Shopee Express chính thức giới thiệu các địa điểm để Người bán có thể đến gửi hàng tại một số khu vực. Nếu vượt quá những trường hợp trên…

Danh sách bưu cục: Bưu cục J&T Express, Bưu cục Giao Hàng Tiết Kiệm, Bưu cục Giao Hàng Nhanh, Bưu cục Viettel Post, Bưu cục Best Express, Bưu cục VN Post, Bưu cục Ninja Van

Hướng dẫn gửi hàng cho bưu cục đúng quy trình. Nhân viên tại bưu cục/điểm gửi hàng sẽ kiểm tra trạng thái mã vận đơn trên hệ thống, tiếp nhận gói hàng và gửi lại phiếu gửi hàng cho Người bán làm bằng chứng.

Tra cứu danh sách Bưu cục Viettel Post Bước 1: Truy cập website https://viettelpost.com.vn/tim-kiem-buu-cuc/. Bước 2: Nhập địa chỉ khu vực cần tìm. Bước 3: Nhấp vào biểu tượng để xem địa chỉ chi tiết.

Để tra cứu danh sách Bưu cục NinjaVan: Bước 1: Truy cập website https://giaohangninjavan.com/he-thong-buu-cuc/. Bước 2: Chọn tỉnh thành và nhấn Tìm Kiếm.

Cách tra cứu bưu cục GHTK. Bước 1: Truy cập website https://giaohangtietkiem.vn/. Bước 2: Chọn tỉnh thành và nhấn Tra cứu điểm gửi hàng.

Những lí do này sẽ khiến bưu cục từ chối nhận đơn hàng của bạn. Liên quan đến gói hàng, cân nặng, sản phẩm, bưu cục khác thành phố, vâng vâng.