Hướng dẫn thay đổi món trên Shopee Food sau khi đã đặt hàng. Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến Tài xế, hoặc cũng có thể chat trực tiếp với Shopee Food.