Shopee không đơn thuần là nơi để đăng bán sản phẩm, Shopee còn tạo ra những công cụ giúp Người bán tối ưu hóa năng suất kinh doanh.