Từ tháng 7/2018, Shopee sẽ chính thức chạy thử nghiệm dịch vụ giao hàng và lắp đặt tại nhà cho một số sản phẩm ti vi, điện máy lớn. Tuy nhiên, dịch vụ này chưa mở rộng cho tất cả các Shop mà chỉ áp dụng cho một số Shop do Shopee chọn lọc.