Bán hàng Shopee: Hàng đặt trước và tỷ lệ hàng đặt trước

Hàng đặt trước là những sản phẩm có thời gian chuẩn bị hàng kéo dài, ngày giao hàng dự kiến cho đơn vị vận chuyển thường là 7 ngày (tối đa 15 ngày).