Từ 0h ngày 09/08/2021, Tính năng Shopee Story trong mục Shopee Feed sẽ ngừng hiển thị. Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng tính năng trong thời gian qua. Hãy đón chờ các tính năng mới của Shopee Feed nhé! Bạn yên tâm, Tính năng đăng Shopee Feed vẫn sử dụng được bình thường.