Bước 1: Vào phần Đăng nhập > Tiếp tục với Facebook. Bước 2: Chọn Tiếp tục điều hướng qua ứng dụng Facebook. Bước 3: Xác nhận đăng nhập với Facebook > Hoàn Thành