Tại sao nên thiết kế hình ảnh theo chuẩn Shopee ? 45% quyết định mua hàng online phụ thuộc vào hình ảnh đăng bán. Dễ dàng thu hút Người mua từ cái nhìn đầu tiên.