Cách thay đổi ngôn ngữ trên Ứng dụng Shopee

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong ứng dụng Shopee, từ Tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác. Thay đổi trong 2 bước, nhanh chóng tiện lợi.