Hướng dẫn khắc phục tình trạng không nhắn tin được với shop trên Shopee. Giúp bạn xác thực tài khoản cá nhân để có thể nhắn tin với shop.