Cách cài đặt vân tay hoặc Face ID khi thanh toán đơn hàng

Hướng dẫn thiết lập nhận diện vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để tiến thành thanh toán nhanh bằng vân tay hoặc FaceID trên ứng dụng di động Shopee.