Hướng dẫn cách xóa bộ nhớ trên ứng dụng Shopee

Hướng dẫn xoá bộ nhớ đệm trong Shopee, giải phóng dung lượng cho điện thoại của bạn. Tính năng này giúp giảm bộ nhớ cho điện thoại, đặc biệt là máy yếu.