Hỏi Shopee vì sao tôi không thể xác minh / thay đổi số điện thoại

Vì sao bạn không thể xác minh/thay đổi số điện thoại Shopee. Bài viết giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bạn xác minh/thay đổi số điện thoại.