Hướng dẫn bán hàng Shopee, shop có thể tạo phân loại cho sản phẩm tại bước tạo sản phẩm. Người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo phân loại hàng.