Hướng dẫn bán hàng Shopee. Phân loại hàng là việc tạo nhiều lựa chọn khác nhau (về màu sắc, kích thước,…) cho một sản phẩm, giúp Người mua chọn dễ hơn.