Chỉ cần kết nối website của bạn trực tiếp đến trang bán hàng của bạn trên Shopee. Với việc kết nối website như trên, bạn dễ dàng tăng doanh thu, thêm kênh bán hàng và tăng độ tin cậy của người dùng đối với shop