Cách mua hàng trong lúc xem Livestream tại Shopee

Hướng dẫn mua hàng trong lúc xem livestream tại Shopee. Cách đơn giản nhất để mua hàng khi xem livestream và từng bước mua hàng đơn giản nhất.