cách livestream mua hàng shopee

Hướng dẫn Livestream Shopee. Số lượng sản phẩm có thể bỏ vào giỏ livestream. Tôi có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ livestream trên máy tính không?…

Khi người bán hàng livestream trên Shopee Live nhưng vi phạm các quy định của Shopee, Shopee sẽ khoá tính năng livestream của nhà bán hàng. Những lí do như sau.

Hướng dẫn mua hàng trong lúc xem livestream tại Shopee. Cách đơn giản nhất để mua hàng khi xem livestream và từng bước mua hàng đơn giản nhất.