Ví Shopee là ví tiền trung gian đóng vai trò như một tài khoản để bạn xử lý đơn hàng cùng với Shopee trước khi bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình