buôn sỉ shopee

Sản phẩm bán buôn/bán sỉ là những sản phẩm được bán với mức giá thấp hơn nếu bạn mua sản phẩm với số lượng lớn có gắn nhãn Mua giá bán buôn/bán sỉ.

Hướng dẫn thiết lập giá bán buôn sỉ trên Shopee trong 2 bước, cài đặt giá bán buôn sỉ giúp khách hàng mua nhiều hơn và các đơn vị cá nhân tiếp cận.