bật tính năng trả giá

Hướng dẫn mua hàng Shopee sau khi trả giá sản phẩm. Việc trả giá sản phẩm sẽ giúp bạn mua hàng được với giá rẻ hơn.

Hướng dẫn trả giá sản phẩm khi mua hàng trên Shopee. Bước 1: Chọn sản phẩm bạn muốn trả giá > bấm Chat ngay. Bước 2: Chọn Trả giá > Nhập số tiền bạn muốn trả giá > Hoàn thành

Hướng dẫn bật tắt tính năng trả giá tại shop của bạn trên website và ứng dụng Shopee