bán hàng thương hiệu

Người bán chính hãng Shopee phải đăng ký & cung cấp thông tin/ chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hoặc quyền phân phối để có thể được phép đăng bán.

Bạn cần cung cấp các giấy tờ sau từ công ty độc quyền: Hóa đơn mua hàng. Hợp đồng phân phối/ mua bán. Chứng nhận đại lý ủy quyền hợp pháp.