Tài khoản và Mục khác

Hướng dẫn xoá bộ nhớ đệm trong Shopee, giải phóng dung lượng cho điện thoại của bạn. Tính năng này giúp giảm bộ nhớ cho điện thoại, đặc biệt là máy yếu.

Hướng dẫn trang trí shop trên Shopee. Trang trí Shop Shopee là gì? Làm thế nào để Trang trí Shop? Tại sao tôi không thể đăng tải hình ảnh trong Trang trí Shop?

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong ứng dụng Shopee, từ Tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác. Thay đổi trong 2 bước, nhanh chóng tiện lợi.

Bạn có thể xem lại các shop đã theo dõi ở mục Đang theo dõi ở tab Tôi, tại đây bạn có thể xem tất cả những shop đang theo dõi.

Hướng dẫn đăng nhập Shopee khi quên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu tài khoản shopee. Cách đăng nhập Shopee qua Facebook, Gmail